HOT 热门区 > 手机吉他 > 突然好想你-五月天|吉他

本谱为C调
原曲为D调(夹2品)


新建和弦


  C  C   G   G  Am  Am  Em  Em
最怕 空气突然安 静
  F  F   C   C   G  G  G
最怕 朋友突然的关心
  G   F  F   G   G   C  Em  Am
最怕回忆 突然翻滚绞痛著 不平息
  Am  F  F   G   G   C  C
最怕突然   听到你的消息

——————购买后查看全部——————

分享到:

相关评论

 wz2553045626
闪退
 qxiaogan
的技术覅
 qxiaogan
胡u呼喊派hi会激怒uh?
 旧时光
林宥嘉说谎的谱就懂得模仿,这个谱只有和弦怎么模仿,求指教!
 旧时光
只给和弦的谱怎么看