VIP 区 > 手机钢琴 > 突然好想你-五月天|钢琴

本谱为C调
原曲为D调

 

G3E4  E4C4D4C4B3  C4
  C3  C3  B2  B2  A2 A2 G2 G2
最怕  空气突然安  静
想念  如果会有声  音
C4F4  F4E4F4E4F4G4D4
  F2  F2  E2  E2  F2 F2 G2
最怕  朋友突然的关心
不愿  那是悲伤的哭泣

——————购买后查看全部——————

分享到:

相关评论

 humengjie614
有点难