VIP 区 > 手机吉他 > 落叶归根-王力宏|吉他

本谱为G调
原曲为G#调(夹1品)


新建和弦


G       G   D   D 
举头望无尽灰云
Em      Em  Bm  Bm
那季节叫做寂寞
C       C   G   G
背包塞满了家用
Am      Am  D   D
路就这样开始走

——————购买后查看全部——————

分享到:

相关评论